BV Group
     
 
         

 

Υγιεινή & Ασφάλεια

 

Αποδείξετε την ικανότητά σας να διαχειριστείτε τον κίνδυνο ...

Προοίμιο

Επιχειρήσεις όλων των τύπων δείχνουν αυξανόμενο ενδιαφέρον για να επιτύχουν και να επιδείξουν καλές επιδόσεις στην Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία προς τους μετόχους, εργαζομένους, πελάτες και άλλους ενδιαφερομένους. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της διαχείρισης των κινδύνων και της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας.

Η βελτίωση της Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία απαιτείται λόγω της αυστηρότερης νομοθεσίας, του ενδιαφέροντος των μετόχων, των εργαζομένων και των πελατών.

 

OHSAS 18001: Οφέλη προς τον οργανισμό

Το OHSAS ( Occupational Health and Safety Assessment Specification) είναι ένα διεθνές πρότυπο που θέτει απαιτήσεις για την διαχείριση συστημάτων υγιεινής και ασφάλειας, έτσι ώστε ένας οργανισμός να μπορεί να ελέγξει τους κινδύνους και να βελτιώσει την απόδοσή του.

Το OHSAS 18001 μπορεί να εφαρμοστεί από όλους τους οργανισμούς όλων των τομέων και δραστηριοτήτων.

Η πιστοποίηση κατά OHSAS 18001 εξετάζει τον τρόπο που μία εταιρεία έχει έλεγχο και γνώση, όλων των κινδύνων που προέρχονται από την κανονική λειτουργία της καθώς και από έκτακτες καταστάσεις.

Το OHSAS 18001 εστιάζεται στην διαχείριση της Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία και ελέγχει την συνεχή βελτίωση του οργανισμού, η οποία μπορεί να δώσει σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη εγγυήσεις ότι η πολιτική Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία τηρείται.

- Βελτίωση της κουλτούρας Υγιεινής και Ασφάλειας

- Βελτίωση της αποδοτικότητας και συνεπώς μείωση των ατυχημάτων και της απώλειας του παραγωγικού χρόνου

- Αύξηση του ελέγχου των κινδύνων και μείωση της επικινδυνότητας μέσω της θέσπισης σκοπών και στόχων και ανάθεσης υπευθυνοτήτων

- Επίδειξη νομικής συμμόρφωσης

- Καλό όνομα όσον αφορά την Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία

- Μείωση των ασφαλίστρων

- Επίδειξη της δέσμευσης της για την προστασία του προσωπικού, της ιδιοκτησίας και του εργοστασίου

- Ενθάρρυνση για πιο αποτελεσματική εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία

- Βοηθάει στην κατακύρωση συμβολαίων από πελάτες που έχουν απαιτήσεις όσον αφορά την Υγιεινή και Ασφάλεια.

 

Γιατί να επιλέξω το Bureau Veritas Certification Hellas;


4 Μία από τις πρωτοπόρες εταιρείες που ανέπτυξαν το OHSAS 18001.

3 Το OHSAS 18001 αναπτύχθηκε χρησιμοποιώντας ως σημείο αναφοράς το Bureau Veritas Certification's SafetyCert R.

2 To Bureau Veritas Certification έχει εκδώσει πάνω 4 000 πιστοποιητικά σχετικά με την Υγιεινή και Ασφάλεια σε όλους τους μεγάλους βιομηχανικούς τομείς.

1 To Bureau Veritas Certification προσφέρει την δυνατότητα συνδυασμένων πιστοποιήσεων στα περισσότερα αναγνωρισμένα πρότυπα, φέρνοντας συνοχή, βελτιστοποίηση και αποδοτικότητα.

 

Η μεθοδολογία μας

Τα βασικά βήματα στην προσέγγισή μας είναι:

- Υπογραφή συμβολαίου ;

- Προαξιολόγηση (προαιρετική): gap analysis και διάγνωση της υπάρχουσας κατάστασης έναντι του προτύπου;

- Αξιολόγηση πιστοποίησης (έκδοση πιστοποιητικού);

- Επιθεωρήσεις επιτήρησης για την παρακολούθηση της συνεχούς βελτίωσης;

- Επαναπιστοποίηση μετά τη πάροδο 3 ετών μέσω πλήρους επιθεώρησης ή συνεχούς αξιολόγησης.

Μετά από κάθε βήμα μία πλήρες και ολοκληρωμένη έκθεση παραδίδεται, επιτρέποντας στην εταιρεία σας για συνεχή βελτίωση της Επίδοσής της στην Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία.

 

Συχνές ερωτήσεις

Τι κάνει (σκοπός του προτύπου);

Το OHSAS 18001 είναι ένα πρότυπο βάση του οποίου μπορούν να πιστοποιηθούν εταιρείες και το οποίο επιτρέπει την επίδειξη της ικανότητάς της εταιρείας να αναγνωρίζει, αξιολογεί και ελέγχει τις πηγές κινδύνου στο χώρο εργασίας.

Τι απαιτείται από την εταιρεία;

Πρέπει να έχει θέσει ένα πρακτικό σύστημα διαχείρισης της Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία.

Μπορεί να ενοποιηθεί με άλλα πρότυπα?

Ναι. Το OHSAS 18001 έχει σχεδιασθεί για να μπορεί να ενοποιηθεί με τα πρότυπα ISO 9001 και ISO 14001.

 

Case Studies

Akzo Nobel (Ολλανδία )

To Bureau Veritas Certification είναι ένας παγκόσμιος συνέταιρος της Akzo Nobel chemical group για πολλά χρόνια . Όταν το OHSAS 18001 εκδόθηκε, η Azko Nobel, ένας πρωτοπόρος οργανισμός, ενδιαφέρθηκε να αποδείξει την δέσμευσή της στην ασφάλεια. Η Akzo Nobel ζήτησε από τo Bureau Veritas Certificaton να την βοηθήσει στο πρόγραμμά της για παγκόσμια πιστοποίηση. Επέτυχε τον στόχο της για πιστοποίηση ενοποιώντας τα διαχειριστικά της συστήματα ποιότητας, περιβάλλοντος και ασφάλειας και να διατηρήσει την πιστοποίησή της κατά ISO 9000, ISO 14001 και OHSAS 18001.

Efes Brewery (Τουρκία )

Η ζυθοποιία Efes προσέγγισε τo Bureau Veritas Certification να τους βοηθήσει να βρουν μία λύση για την διαχείριση των κινδύνων. Το OHSAS 18001 επέτρεπε την Efes να επιδείξει την δέσμευσή της στην ασφάλεια. Επιπλέον, η Efes ήθελε να μπορεί να διαχειριστεί ταυτοχρόνως τα ποιοτικά θέματα και τις περιβαλλοντικές της επιπτώσεις. Η φύση του OHSAS 18001 επέτρεψε στην Efes να διαχειρισθεί τους επαγγελματικούς της κινδύνους μαζί με τα άλλα θέματά της.

 

Επέκτεινε τους ορίζοντες σου και πρόσθεσε αξία στην επιχείρησή σου

Εκτός από πιστοποίηση OHSAS 18001, το Bureau Veritas Certification προσφέρει πιστοποίηση σε μία μεγάλη κλίμακα προτύπων διαχειριστικών συστημάτων, τα οποία περιλαμβάνουν:

- SafetyCert R

- SCC

- TDGA

- SQAS

- TAPA (Security)

Τα πρότυπα ISO 9001, ISO 14001 και OHSAS 18001 έχουν σχεδιασθεί για να είναι συμβατά μεταξύ τους. το Bureau Veritas Certification προσφέρει τη δυνατότητα ενοποιημένων υπηρεσιών πιστοποίησης (ποιότητα, υγιεινή & ασφάλεια, περιβάλλον), δημιουργώντας αποδοτικότητα της επιθεώρησης, συνοχή και βελτιστοποίηση.

 

arrow_up επιστροφή

 

 

Contact Desk

Τμήμα Πιστοποίησης

Τηλ: +30 210 40 63 000

Fax: +30 210 40 63 118

emailΣτείλτε μας e-mail