BV Group
     
 
         

 

Ποιότητα

Αύξηση της ανταγωνιστικότητας μέσω της Ποιότητας

Προοίμιο

Επιτυχείς εταιρείες είναι αυτές οι οποίες οδηγούνται από τη Ποιότητα - από τον τρόπο που λειτουργούν, από το βαθμό ικανοποίησης του πελάτη, από το επίπεδο υπηρεσιών και τα προϊόντα που παράγουν. Η εστίαση στην ποιότητα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για έναν πιο ανταγωνιστικό και ευέλικτο οργανισμό που έχει τα εφόδια να κερδίσει νέες ευκαιρίες σε μία ολοένα αυξανόμενη και ανταγωνιστική αγορά. Η πιστοποίηση του οργανισμού σας με ISO 9001 προσφέρει αποδείξεις της δέσμευσης σας στην ποιότητα και τη διαρκή βελτίωση της απόδοσης του οργανισμού σας.

 

ISO 9001:2000: Οφέλη προς τον οργανισμό

Το ISO 9001:2000 είναι ένα διεθνές πρότυπο που σχετίζεται με την διαχείριση ποιότητας, και που εφαρμόζεται σε όλους τους οργανισμούς όλων των τομέων και δραστηριοτήτων. Το ISO 9001:2000 βασίζεται σε οκτώ αρχές διαχείρισης ποιότητας (θεμελιώδης για την καλή επιχειρηματική πρακτική). Όταν αυτές οι αρχές είναι πλήρως υιοθετημένες, τότε μπορούν να βοηθήσουν να βελτιωθεί η επιχειρηματική επίδοση:

- Εστίαση στον πελάτη - οι οργανισμοί βασίζονται στους πελάτες τους και επομένως χρειάζεται να οργανώσουν τις δραστηριότητές τους γύρω από την εκπλήρωση των αναγκών της αγοράς

- Ηγεσία - χρειάζεται για να εξασφαλίσει ενότητα του σκοπού και κατεύθυνση

- Εμπλοκή των ανθρώπων - δημιουργεί ένα περιβάλλον όπου οι άνθρωποι εμπλέκονται πλήρως στο να επιτευχθούν οι αντικειμενικοί στόχοι του οργανισμού

- Προσέγγιση μέσω διεργασίας - για να επιτευχθούν οι αντικειμενικοί στόχοι του οργανισμού, πόροι και δραστηριότητες πρέπει να διοικούνται ως διεργασίες, με κατανόηση του πως το αποτέλεσμα μίας διεργασίας επηρεάζει τις υπόλοιπες

- Συστημική προσέγγιση στη διοίκηση - η αποτελεσματικότητα και η ικανότητα του οργανισμού βασίζεται επάνω στη συστημική προσέγγιση των δραστηριοτήτων

- Συνεχής βελτίωση- η εφαρμογή της συνεχούς βελτίωσης ως μέρος της καθημερινής κουλτούρας αποτελεί το βασικό στόχο για έναν οργανισμό

- Αποφάσεις βασιζόμενες σε δεδομένα - οι αποτελεσματικές αποφάσεις βασίζονται στη λογική και διαισθητική ανάλυση δεδομένων και στοιχείων

- Αμοιβαίες ευεργετικές σχέσεις με προμηθευτές - τέτοιες σχέσεις θα αυξάνουν την ικανότητα να δημιουργείται αξία.

Γιατί να επιλέξω το Bureau Veritas Certification;

5 Το Bureau Veritas Certificationείναι αναγνωρισμένo από περισσότερους από 30 εθνικούς και διεθνής φορείς διαπίστευσης σε όλο τον κόσμο για να παραδίδει πιστοποιήσεις ISO 9001.

4 Κατά συνέπεια, το Bureau Veritas Certification αποτελεί παγκόσμιο πρωτοπόρο με περισσότερες από 50.000 πιστοποιημένες εταιρείες σε 100 χώρες.

3 Η επιτυχία μας βασίζεται στην στενή συνεργασία, η οποία εστιάζει στο να προωθήσει τον οργανισμό σας μπροστά.

2 Η δύναμη του Bureau Veritas Certification βασίζεται όχι μόνο στη διεθνή της παρουσία αλλά και στις συνδυασμένες ικανότητες της ομάδας των 2.000 εξειδικευμένα εκπαιδευμένων επιθεωρητών μας.

1 Το Bureau Veritas Certification προσφέρει την δυνατότητα συνδυασμένων πιστοποιήσεων στα περισσότερα αναγνωρισμένα πρότυπα, φέρνοντας συνοχή, βελτιστοποίηση και αποδοτικότητα.

 

Η μεθοδολογία μας

Τα βασικά βήματα στην προσέγγισή μας είναι:

- Υπογραφή συμβολαίου ;

- Προαξιολόγηση (προαιρετική): gap analysis και διάγνωση της υπάρχουσας κατάστασης έναντι του προτύπου;

- Αξιολόγηση πιστοποίησης (έκδοση πιστοποιητικού );

- Επιθεωρήσεις επιτήρησης για την παρακολούθηση της συνεχούς βελτίωσης;

- Επαναπιστοποίηση μετά τη πάροδο 3 ετών μέσω πλήρους επιθεώρησης ή συνεχούς αξιολόγησης. Μετά από κάθε βήμα παραδίδεται μία πλήρης και ολοκληρωμένη έκθεση, επιτρέποντας στην εταιρεία σας την συνεχή βελτίωση της επίδοσης της όσον αφορά την Διαχείριση Ποιότητας.

 

Συχνές ερωτήσεις

Γιατί πρέπει ο οργανισμός μου να εφαρμόσει σύστημα ISO 9001;

Οι πελάτες είναι η ζωογόνος δύναμη για κάθε επιχείρηση! Για να διατηρηθούν οι πελάτες - και για να είναι ικανοποιημένοι - το προϊόν ή η υπηρεσία σας πρέπει να ικανοποιούν τις ανάγκες τους. Το ISO 9001 παρέχει ένα δοκιμασμένο πλαίσιο μέσω του οποίου οι οργανισμοί μπορούν να ακολουθήσουν μία συστημική προσέγγιση για να διαχειρισθούν τις διεργασίες τους, έτσι ώστε να ανταποκριθούν και να ξεπεράσουν τις ανάγκες των πελατών. Το Bureau Veritas Certification προσφέρει την αξία ενός ανεξάρτητου τρίτου μέρους, η οποία μπορεί να ανασκοπήσει το διαχειριστικό σας σύστημα και να προσφέρει πιστοποίηση έναντι του προτύπου.

Πως μπορώ να βελτιώσω το διαχειριστικό σύστημα του οργανισμού μου;

Το πρότυπο ISO 9001:2000 αποτελεί μία τεράστια βελτίωση έναντι της προηγούμενης έκδοσης του "1994" (το οποίο έχει αντικατασταθεί). Δίνει λιγότερη έμφαση στον τεκμηριωμένο έλεγχο των διαδικασιών και μεγαλύτερη εστίαση στην διαχείριση διεργασιών με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη. Λόγω της επίδρασης στην επιχειρηματική επίδοση πολλοί πελάτες του Bureau Veritas Certification υιοθετούν και άλλα πρότυπα όπως: ISO 14001 για την διαχείριση της περιβαλλοντικής επίδοσης και των κινδύνων, OHSAS 18001 για την διαχείριση της υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία, κ.α.

 

Case Studies

Pioneer Hi-Bred International:

Ενέπλεξε το Bureau Veritas Certification στο έργο της παγκοσμιοποίησης, το οποίο αφορούσε μία πιστοποίηση 83 εγκαταστάσεων παγκοσμίως. Κατά τη διάρκεια του έργου, υιοθετήθηκαν κατά παραγγελία τεχνικές αναφοράς και διαδικασίες του παγκόσμιου τμήματος Διαχείρισης Ποιότητας της Pioneer, και το Bureau Veritas Certification ήταν ικανό να διενεργήσει επιθεωρήσεις με συνέπεια σε όλες τις εγκαταστάσεις.

Η IBM επέλεξε το Bureau Veritas Certification να πιστοποιήσει 400 εγκαταστάσεις παγκοσμίως. Χρησιμοποιώντας μία παγκόσμια μεθοδολογία αλλά με τοπικούς επιθεωρητές, το Bureau Veritas Certification διενήργησε τις επιθεωρήσεις με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αυτές οι επιθεωρήσεις κάλυπταν επιθεωρήσεις ISO 9001 και ISO 14001.

 

Επέκτεινε τους ορίζοντες σου και πρόσθεσε αξία στην επιχείρησή σου

Εκτός από πιστοποίηση ISO 9001, το Bureau Veritas Certification προσφέρει πιστοποίηση σε μία μεγάλη σειρά προτύπων διαχειριστικών συστημάτων, τα οποία περιλαμβάνουν:

- ISO 14001, OHSAS 18001, SA8000

- ISO/TS 16949, QS-9000, VDA 6 & EAQF

- AS 9100 & EN 9100

- TL 9000

- SQAS, TDGA & TAPA

- ISO 22000, HACCP & GMP

- Tick IT, ISO 17799

Τα περισσότερα πρότυπα έχουν σχεδιαστεί για να είναι συμβατά με το ISO 9001, και το Bureau Veritas Certification προσφέρει τη δυνατότητα ενοποιημένων υπηρεσιών πιστοποίησης, αυξάνοντας την αποδοτικότητα της επιθεώρησης και προσφέροντας συνοχή και βελτιστοποίηση.

 

Προϊόντα τροφίμων

Hazard Analysis & Critical Control Points (HACCP) 

Η υγιεινή των τροφίμων έχει παγκόσμιο ενδιαφέρον. Θέματα δημόσιας υγείας μπορούν να επιδράσουν σημαντικά στην αγορά τροφίμων. Η νομοθεσία, στις περισσότερες χώρες, απαιτεί από τους ιδιοκτήτες εταιρειών τροφίμων να εφαρμόζουν τις αρχές HACCP στα συστήματα παραγωγής τροφίμων. Ένα διαχειριστικό σύστημα το οποίο βασίζεται στις αρχές HACCP επιτρέπει στους οργανισμούς να αναγνωρίσουν, να τεκμηριώσουν, να συντηρήσουν και να ανασκοπήσουν τους κινδύνους στα τρόφιμα, οι οποίοι προκύπτουν κατά τη παραγωγική διαδικασία.  

Βασισμένο στο έργο της ενοποιημένης Επιτροπής WHO/ FAO και το Codex Alimentarius, τα διαχειριστικά συστήματα HACCP περιλαμβάνουν συγκεκριμένα τις απαιτήσεις υγιεινής που αναφέρονται στη νομοθεσία, τους κώδικες υγιεινής, τους κώδικες GMP και τις προδιαγραφές που θέτουν οι πελάτες.

Ο αντικειμενικός σκοπός ενός συστήματος HACCP είναι να βοηθήσει τους οργανισμούς να επικεντρωθούν στους κινδύνους που επηρεάζουν την ασφάλεια των τροφίμων μέσω της συστηματικής αναγνώρισης, του ορισμού και της εφαρμογής κρίσιμων σημείων ελέγχου. Για να λειτουργήσει ένα σύστημα HACCP αποτελεσματικά, η δέσμευση της διοίκησης είναι υψίστης σημασίας.

Επιπρόσθετα της ενίσχυσης της ασφάλειας των τροφίμων, η εφαρμογή ενός συστήματος HACCP μπορεί να επιφέρει και άλλα σημαντικά οφέλη, όπως ο ευκολότερος έλεγχος από τις ρυθμιστικές αρχές και από άλλους φορείς πράγμα που αυξάνει την εμπιστοσύνη στην ασφάλεια των τροφίμων και προωθεί το διεθνές εμπόριο.

Το HACCP συνίσταται από επτά αρχές:

Το Bureau Veritas Certification διατηρεί διαπιστεύσεις RvA ( Ολλανδία), D ANAK ( Δανία), UKAS (Αγγλία) και ΕΣΥΔ (Ελλάδα) για πιστοποιήσεις ISO 22000 και βρίσκεται στην κορυφή της πιστοποίησης των διαχειριστικών συστημάτων ασφάλειας τροφίμων. ΟΙ επιθεωρητές του Bureau Veritas Certification auditors είναι εξειδικευμένοι στον τομέα τους και έχουν πραγματική και αποτελεσματική προσέγγιση στις επιθεωρήσεις ασφάλειας τροφίμων.

Το Bureau Veritas Certification μπορεί άμεσα να προσφέρει προσφορά για πιστοποίηση ISO 22000, η οποία θα ικανοποιεί τις ανάγκες σας. Το σύστημα μπορεί να συνδυαστεί με οποιοδήποτε διαχειριστικό σύστημα πιστοποίησης, όπως ISO 9001:2000 ή οποιοδήποτε άλλη πιστοποίηση για προϊόντα τροφίμων, British Retail Consortium Global Food Standard/ Institute of Packaging, EurepGAP για την παραγωγή φρέσκων φρούτων και λαχανικών. Το Bureau Veritas Certification , χάρη στο εκτεταμένο δίκτυο, μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες ISO 22000 σε παγκόσμια κλίμακα (140 χώρες) διατηρώντας πάντα το ίδιο επίπεδο ποιότητας.

Σε περισσότερες από 100 χώρες, η Bureau Veritas Certification (πρώην BVQI) είναι ο παγκόσμιος ηγέτης στο κομμάτι της πιστοποίησης. Βασιζόμενο σε ένα παγκόσμιο δίκτυο 5.700 ιδιαίτερα καταρτισμένων auditors και της πείρας που αναγνωρίζεται από περισσότερους από 35 εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς πιστοποίησης, η Bureau Veritas Certification γραφείων παρέχει σε σας μια περιεκτική σειρά της πιστοποίησης και των ελέγχοντας υπηρεσιών από τα δημόσια πρότυπα σε περισσότερα προσαρμοσμένα σχέδια, στους τομείς της ποιότητας, της υγείας, της ασφάλειας, του περιβάλλοντος, και της κοινωνικής ευθύνης. Η Bureau Veritas Certification είναι το ανεξάρτητο σώμα πιστοποίησης του Bureau Veritas.

 

arrow_up επιστροφή

 

 

Contact Desk

Τμήμα Πιστοποίησης

Τηλ: +30 210 40 63 000

Fax: +30 210 40 63 118

emailΣτείλτε μας e-mail