BV Group
     
 
         

 

Η εταιρία

Το Bureau Veritas Hellas είναι ένας διεθνής όμιλος που δραστηριοποιείται στις αξιολογήσεις συμμόρφωσης που εφαρμόζονται στα διαχειριστικά συστήματα Ποιότητας (Quality), Υγιεινής & Ασφάλειας (Health & Safety), Περιβάλλοντος (Environment), και Κοινωνικής Υπευθυνότητας (Social Accountability) (QHSE-SA).  Το Bureau Veritas εξυπηρετεί περισσότερους από 400.000 πελάτες σε όλον τον κόσμο.  Mε παρουσία σε 140 χώρες και περισσότερα από 1330 γραφεία και εργαστήρια, το Bureau Veritas Hellas απασχολεί περίπου 59.000 υπαλλήλους.

Το 1988, για να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση για ανεξάρτητη πιστοποίηση διαχειριστικών συστημάτων δημιουργήθηκε η Bureau Veritas Hellas. Συνεχίζουμε και προσαρμοζόμενοι στην αυξημένη ζήτηση για παγκόσμια προστιθέμενη αξία στις υπηρεσίες μας.

Ο σκοπός της Bureau Veritas Hellas είναι να διενεργεί αξιολογήσεις σε διαχειριστικά συστήματα έναντι εθνικών και διεθνών προτύπων σε θέματα καθώς και σε πρότυπα: Ποιότητας, Υγιεινής & Ασφάλειας, Περιβάλλοντος, και Κοινωνικής Υπευθυνότητας. Με την επιτυχή ολοκλήρωση των αξιολογήσεων, ο επιθεωρούμενος οργανισμός λαμβάνει πιστοποιητικό το οποίο αποδεικνύει τη συμμόρφωσή του.

Η Bureau Veritas Hellas, ως παγκόσμιος ηγέτης στην προσφορά υπηρεσιών, προσφέρει ένα περιεκτικό πακέτο υπηρεσιών προσαρμοσμένο να καλύψει ανάγκες πιστοποίησης εθνικών και διεθνών πρότυπων αλλά και συγκεκριμένα σχήματα, έχοντας στη διάθεσή του εξειδικευμένο προσωπικό μέσω ενός εκτεταμένου  δικτύου.

 

Πιστοποίηση Συστημάτων / Προϊόντων

Η Bureau Veritas Hellas προσφέρει υπηρεσίες σαν Φορέας Πιστοποίησης στους εξής τομείς:

 1. Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001)
 2. Συστήματα Διαχείρισης Περιβάλλοντος (ISO 14001/EMAS),
 3. Συστήματα Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία (OHSAS 18001)
 4. Συστήματα Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων HACCP, (ISO 22000 / DS 3027 / ΕΛΟΤ 1416 / BRC - British Retailers Consortium)
 5. Συστήματα Κοινωνικής Ευθύνης (SA8000)
 6. Συστήματα Εταιρικής Ευθύνης (ISO 26000)
 7. ISO 27001 (Information Security)
 8. ISO 20000 (IT Services)
 9. Πιστοποίηση Αειφορίας Βιομάζας και Βιοκαυσίμων (2BSvs, ISCC EU, RSPO)

Η Bureau Veritas Hellas είναι φορέας:

 1. Επαλήθευσης Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου (Green House Gas Emissions) σύμφωνα με την Οδηγία 2003/87/ΕΚ
 2. Πιστοποίησης Παροχής Υπηρεσιών Συνοδευόμενης και Καθοδηγούμενης Κατάδυσης, Ενοικίασης Καταδυτικού Εξοπλισμού (ΕΛΟΤ ΕΝ 14467)

Ολοκληρωμένα Συστήματα Διαχείρισης

Σε περίπτωση εφαρμογής δύο ή περισσοτέρων συστημάτων διαχείρισης από τον ίδιο οργανισμό, η Bureau Veritas Hellas προσφέρει συνδυασμένη πιστοποίηση.

Για παράδειγμα:

 1. ISO 9001:2000 & ISM
 2. ISO 9001 & ISO 22000 (HACCP)
 3. ISO 9001, ISO 14001 & OHSAS 18001

Εκπαίδευση

Το Bureau Veritas Hellas προσφέρει πολλές μορφές εκπαίδευσης και εργαστηρίων (workshops).  Τα σεμινάρια έχουν σχεδιασθεί για να καλύψουν ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.  Διαχωρίζονται σε τεχνικά σεμινάρια (αναγνώριση επαγγελματικού κινδύνου, κ.α.) και σε σεμινάρια διαχείρισης (management). Ενδεικτικά αναφέρουμε την εκπαίδευση στα θέματα διαχείρισης κρίσεων, επιθεωρητών ποιότητας, περιβάλλοντος, υγείας & ασφάλειας εργαζομένων, εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου και μία πληθώρα ναυτιλιακών προγραμμάτων.

Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι εκπαιδεύσεων: Εκπαίδευση που πραγματοποιείται με βάση το ετήσιο πρόγραμμα μας στις εγκαταστάσεις μας (open seminar) και εκείνη που μπορεί να πραγματοποιηθεί στον δικό σας χώρα (in-house).  Τα σεμινάρια ή εργαστήρια διαρκούν από δύο ώρες έως και 5 ημέρες.

Διαπιστεύσεις

Η Bureau Veritas Hellas είναι ενεργό μέλος οργανισμών όπως EFQM, EOTC, IIOC, IAF, ISO TC 176 και είναι προς το παρόν αναγνωρισμένο με βάση το πρότυπο EN 45012 από 35 φορείς διαπίστευσης:

 

ΕΣΥΔ, Ελλάδα

INN, Χιλή

NABCB, Ινδία

ANSI-RAB, ΗΠΑ

CNAB, Ταϊβάν

CAI, Τσεχία

TGA/DAR, Γερμανία

JAB, Ιαπωνία

A.Z., Αυστρία

BELCERT, Βέλγιο

DANAK, Δανία

SIC, Κολομβία

UKAS, Αγγλία

RVA, Ολλανδία

HKAS, Κίνα

COFRAC, Γαλλία

SINCERT, Ιταλία

EMA, Μεξικό

INMETRO, Βραζιλία

ENAC, Ισπανία

JAS-ANZ, Αυστραλία-Ν. Ζηλανδία

SAC, Σιγκαπούρη

SWEDAC, Σουηδία

PCA, Πολωνία

KAB, Κορέα

SAS, Ελβετία

IPQ, Πορτογαλία

OAA, Αργεντινή

 

 

 

Ενδεικτικός κατάλογος Πιστοποιημένων Εταιριών από τη Bureau Veritas Hellas στην Ελλάδα


ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

MOTOR OIL (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε., INTRACOM IT SERVICES, INTRACOM DEFENSE, INTRACOM TELECOM, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε., ΕΛΑΪΣ Α.Ε., ΦΑΓΕ Α.Ε., ΕΒΓΑ Α.Ε., ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε. (Καβάλα), ΤΗΛΕΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε., ΦΑΜΑΡ Α.Ε.,  SHELL HELLAS Α.Ε., ΕΛΒΑΛ Α.Ε.

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ENTERPRISES SHIPPING & TRADING S.A., CENTROFIN MANAGEMENT, MARYVILLE MARITIME INC., NAVIOS SHIPMANAGEMENT, QUEENSWAY NAVIGATION, MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

SINGULAR SYSTEM INTEGRATOR Α.Ε., IBM HELLAS, ΙΝΦΟΡΜ Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε., ISS FACILITIES SERVICES Α.Ε., ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ Α.Ε., ALCATEL Τηλεπικοινωνίες ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ

 

arrow_up επιστροφή

 

Contact Desk

Τμήμα Πιστοποίησης

Τηλ: +30 210 40 63 000

Fax: +30 210 40 63 118

emailΣτείλτε μας e-mail