BV Group
     
 
         

 

Περιβάλλον

 

Απέδειξε την υπευθυνότητά σου προς το περιβάλλον

Προοίμιο

Το ενδιαφέρον για το περιβάλλον βελτιώνει την εικόνα της εταιρείας σας. Την ίδια στιγμή, η σωστή διαχείριση των περιβαλλοντικών θεμάτων συμβάλλει θετικά στο οικονομικό κέρδος και αυξάνει την ανταγωνιστικότητα της εταιρείας.

Η απόδειξη μίας αξιόπιστης περιβαλλοντικής συμπεριφοράς αποτελεί όλο και περισσότερο κριτήριο επιλογής από τους πελάτες.

Περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένοι πελάτες προτιμούν να συνεργάζονται με εταιρείες που έχουν τις ίδιες αξίες, π.χ. αυτούς που αποδείχνουν την δέσμευσή τους μέσω της πιστοποίησης με διεθνή αναγνωρισμένα πρότυπα, όπως αυτά της σειράς του ISO 14000.

 

ISO 14001: Οφέλη προς τον οργανισμό

Το ISO 14001 είναι μέρος από μία σειρά από διεθνή πρότυπα που μπορούν να εφαρμοστούν σε οποιοδήποτε οργανισμό, οπουδήποτε στον κόσμο. Βασιζόμενο στον κύκλο Σχεδίασε-Πράξε-Έλεγξε-Ενήργησε ( Plan- Do- Check- Act cycle), το ISO 14001 καθορίζει τις απαιτήσεις για να αναγνωριστούν, ελέγξουν και παρακολουθηθούν οι περιβαλλοντικές απόψεις ενός οργανισμού καθώς επίσης το πως να διαχειρισθεί και βελτιωθεί το όλο σύστημα.

Μερικά από τα επιχειρηματικά οφέλη είναι:

- Διασφάλιση στον πελάτη, επενδυτή, δημόσιο και κοινότητα της δέσμευσης της εταιρείας.

- Βελτίωση του ελέγχου κόστους μέσω της μείωσης κατανάλωσης των Α' υλών και της ενέργειας.

- Μείωση των περιβαλλοντικών συμβάντων που απαιτούν αποζημίωση, και επομένως στη μείωση του ασφαλιστικού κόστους.

- Επίτευξη των νομοθετικών ορίων και εύκολη απόκτηση αδειών λειτουργίας.

 

Γιατί να επιλέξω το Bureau Veritas Certification;

bullet Το Bureau Veritas Certification ήταν ο πρώτος φορέας πιστοποίησης παγκοσμίως που διαπιστεύθηκε για πιστοποιήσεις ISO 14001.

4 Το Bureau Veritas Certification είναι αναγνωρισμένος ως φορέας πιστοποίησης ISO 14001 από περισσότερους από 15 εθνικούς και διεθνής φορείς διαπίστευσης σε όλο τον κόσμο.

3 Το Bureau Veritas Certification αποτελεί παγκοσμίως πρωτοπόρο με περισσότερες από 4.000 εταιρείες σε 80 χώρες πιστοποιημένες κατά ISO 14001.

2 Καταλαβαίνουμε την επιχείρησή σας: Πάνω από 400 επιθεωρητές περιβάλλοντος με εκτενή γνώση του περιβάλλοντος, των τεχνικών θεμάτων και της νομοθεσίας που επηρεάζουν την επιχείρηση έτσι η πιστοποίηση να έχει προστιθέμενη αξία στην επιχείρησή σας.

1 Το Bureau Veritas Certification προσφέρει την δυνατότητα συνδυασμένων πιστοποιήσεων στα περισσότερα αναγνωρισμένα πρότυπα, φέρνοντας συνοχή, βελτιστοποίηση και αποδοτικότητα.

 

Η μεθοδολογία μας

Τα βασικά βήματα στην προσέγγισή μας είναι:

- Υπογραφή συμβολαίου;

- Προαξιολόγηση (προαιρετική): gap analysis και διάγνωση της υπάρχουσας κατάστασης έναντι του προτύπου;

- Αρχική αξιολόγηση για να επαληθευθεί η εφαρμογή της βασικής δομής του EMS (περιβαλλοντικές επιπτώσεις, εφαρμόσιμη νομοθεσία και κανονισμοί...);

- Αξιολόγηση πιστοποίησης (έκδοση πιστοποιητικού );

- Επιθεωρήσεις επιτήρησης για την παρακολούθηση της συνεχούς βελτίωσης;

- Επαναπιστοποίηση μετά τη πάροδο 3 ετών μέσω πλήρους επιθεώρησης ή συνεχούς αξιολόγησης.

Μετά από κάθε βήμα παραδίδεται, μία πλήρες και ολοκληρωμένη έκθεση, επιτρέποντας στην εταιρεία σας την συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής της επίδοσης.

 

Συχνές ερωτήσεις

Ποίοι τομείς καλύπτονται από τα πρότυπα της σειράς ISO 14000?

Οι βασικοί τομείς που καλύπτονται είναι:

- Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ)

- Περιβαλλοντικές Επιθεωρήσεις

- Αξιολόγηση Κύκλου Ζωής ( LCA)

- Περιβαλλοντική Επικοινωνία

- Μέτρηση Αερίων του Θερμοκηπίου ( GHG)

- Περιβαλλοντική Ετικέτα και Δήλωση

- Αξιολόγηση Περιβαλλοντικής Επίδοσης

Το ISO 14001 είναι το μόνο διεθνές αναγνωρισμένο πρότυπο για τα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ). Ενώ το EMAS είναι αναγνωρισμένο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πότε επιβάλλεται η εφαρμογή της αναθεωρημένης έκδοσης του ISO 14001:2004;

18 μήνες από την έκδοσή της στα μέσα του 2006.

 

Case Studies

Η IBM επέλεξε το Bureau Veritas Certification για να πιστοποιήσει 31 από τις εγκαταστάσεις της παγκοσμίως. Χρησιμοποιώντας μία κοινή προσέγγιση και μόνο με τοπικούς επιθεωρητές το Bureau Veritas Certification διενήργησε τις επιθεωρήσεις με συνέπεια και επαγγελματισμό ανά την υφήλιο.

« Η σημασία του να έχουμε το Bureau Veritas Certification ως μοναδικό φορέα πιστοποίησης της IBM είναι ότι καταλαβαίνουν το μοντέλο ΣΠΔ της IBM' s και μπορούν με αποτελεσματικότητα και συνέπεια να διενεργήσουν επιθεωρήσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 14001 παγκοσμίως.

Επιπλέον, η οργανωτική δομή του Bureau Veritas Certification ευθυγραμμίζεται με αυτήν της IBM' s στο σημείο όπου και οι δύο έχουν μοναδικό εταιρικό κέντρο το οποίο υποστηρίζεται από τα τοπικά γραφεία. »

Patrick AURRICHIO

IBM, Corporate Environmental Affairs

 

Επέκτεινε τους ορίζοντες σου και πρόσθεσε αξία στην επιχείρησή σου

Εκτός από το ISO 14001, το Bureau Veritas Certification προσφέρει υπηρεσίες σχετικές με την περιβαλλοντική διαχείριση και βιωσιμότητα που περιλαμβάνει:

- EMAS: (European) Eco-Management and Audit Scheme

- Επαλήθευση Εκπομπής Αερίων του Θερμοκηπίου

- Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος

- Επαλήθευση της Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής Ευθύνης

- Πιστοποίηση Αειφόρου Δασικής Εκμετάλλευσης

Τα πρότυπα ISO 9001, ISO 14001 και OHSAS 18001 έχουν σχεδιασθεί για να είναι συμβατά μεταξύ τους. Το Bureau Veritas Certification προσφέρει τη δυνατότητα για ενοποιημένες υπηρεσίες πιστοποίησης (ποιότητα, υγιεινή & ασφάλεια, περιβάλλον), δημιουργώντας την αποδοτικότητα της επιθεώρησης, συνοχή και βελτιστοποίηση.

arrow_up επιστροφή

 

 

Contact Desk

Τμήμα Πιστοποίησης

Τηλ: +30 210 40 63 000

Fax: +30 210 40 63 118

emailΣτείλτε μας e-mail